Partneru tiešsaistes sanāksmē 2022. gada 21. janvārī projekta zinātniskais vadītājs Nils Rostoks iepazīstināja projekta komandu ar projekta progresu un vadīja diskusijas par daudzgadīgās airenes genoma rediģēšanu, uzsvēra nepieciešamību izmantot kalloģenēzes metodiku kallusu attīstībai no somatiskajiem audiem un citām tēmām kā kopīga zinātniskā raksta un gada atskaites sagatavošana. 2022.gada 2. marta partneru sanāksmē tika turpinātas diskusijas un projekta zinātnisko aktivitāšu plānošana.