Projekta mērķis ir palielināt lauksaimniecības ilgtspēju uzlabojot daudzgadīgās airenes adaptācijas spējas sala un sausuma stresa apstākļiem tagadnes un nākotnes klimata apstākļos, izmantojot transkriptomiku un funkcionālo genomiku.

Projekta īstenošana uzsākta 2021. gada 1. maijā, un kopējais pieejamais finansējums līdz 2024. gadam ir 1 030 000 eiro, no kuriem 875 500 eiro (85%) ir Eiropas Ekonomikas zonas finansējums un 154 500 eiro (15%) Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 

Projektā plānotās aktivitātes (WP)

W1 – Izveidot un noskrīnēt daudzgadīgās airenes genotipu asociāciju ģenētikas paneli saistībā ar to sala un sausuma izturības pazīmēm

WP2 – Novērtēt transkriptomas izmaiņas daudzgadīgās airenes genotipos sala un sausuma stresa ietekmē

WP3 – Sala un sausuma izturības kandidātgēnu funkcionālais raksturojums izmantojot CRISPR-Cas9

WP4 – Uzlabotas sala un sausuma stresa tolerances validācija

WP5 – Projekta vadība, koordinācija un rezultātu izplatīšana un komunikācija

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte (vadošais partneris) sadarbībā ar Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības zinātnisko centru (The Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry), Norvēģijas Dabas zinātņu universitāti (Norwegian University of Life Sciences NMBU), Tallinas tehnoloģiju universitāti (Tallinn University of Technology)

Projekta īstenošanas termiņš: 01.05.2021.–30.04.2024.

Projekta līguma numurs: EEZ/BPP/VIAA/2021/4

Projekta ID numurs: EEA-RESEARCH-64

Projekta zinātniskas vadītājs: LU Bioloģijas fakultātes asociētais profesors un vadošais pētnieks Nils Rostoks