Par projektu

                                                                                                 

 

Daudzgadīgās airenes adaptācijas un plastiskuma uzlabošana drošām un ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, izmantojot CRISP-Cas9 tehnoloģiju (Edit Grass4 Food), Nr. EEA-RESEARCH-64, Līguma Nr. EEZ/BPP/VIAA/2021/4 ir viens no Baltijas pētniecības programmas projektiem, ko finansiāli atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granti. Latvijas Universitāte kā vadošais partneris projektu īsteno sadarbībā ar Norvēģijas Dzīvības zinātņu universitāti, Tallinas Tehnisko universitāti un Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētniecības centru. 

EEZ finanšu instrumenta 2014.–2021. gadam "Baltijas pētniecības programma" 

https://eeagrants.lv/ un https://eeagrants.org/